Noharian'Andriamamanitra isika mba hahafantatra Azy sy hankalaza Azy 

Ny bahai dia mino fa tokana Andriamanitra,
iray ihany ny finoana ary koa iray ihany ny olombelona

Andriamanitra mampahafantatra ny tenany tsikelikely amintsika

Teo amin'ny tantara dia tsy nitsahatra ny mampianatra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpaminany maro. Ny fampianaran'ireo mpaminany ireo dia natao indrindra mba ho arakin'ny fahatakaran'ny olombelona, ka miaha mandroso hatrany izany fampianarana izany miaraka amin'ny fandrosoan'ny fahatakaran'ny olona. Ny fandrosoan'ny zanak'olombelona ho amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra no nahatongavan'ireo mpaminany tety amintsika, ka anisan'izany i Abrahama, Moizy, Krishna, Boudha, Zoroastera, Jesoa, Mohamad, Bab ary koa Baha'u'llah. Ny fampianarana izay nentin'i Baha'u'llah moa dia ny hoe iray ihany ny fototry ny finoana hatrizay dia Andriamanitra ilay mpahary fa saingy miseho tsikelikely amintsika Izy arakaraka ny fahatarakantsika sy ny fivoarantsika; ohatran'ny hoe boky iray ihany fa misy toko maromaro.

Vavaka sy soratra masina

“Vavolombelona aho , ry Andriamanitro ô, fa noharinao mba hahafantatra Anao sy hankalaza Anao. Manamarina aho, amin'izao fotoana izao, ny fahalemeko sy ny Fehefanao, ny fahantrako sy ny Harenao”
“O fils de l'homme! Si tu m'aimes, renonce à toi-même; et si tu cherches mon bon plaisir, ne pense pas au tien. Ainsi tu mourras en moi et je vivrai en toi, éternellement”
“O fils de l'homme! Voilé en mon être immémorial et dans l'antique éternité de mon essence, je connaissais mon amour pour toi, aussi t'ai-je créé. J'ai gravé en toi mon image et je t'ai révélé ma beauté”

Fanontaniana na mila fanazavana